Oční lékař, optometrista nebo optik. Kam zajít?

Oční lékař, optometrista, optik. Tři různé profese, ke kterým potřebujete zajít, když začnete mít problémy s očima. Víte přesně, proč se na koho obrátit? Uděláme vám v tom jasno.

Problémy s očima je třeba řešit

Máte pocit, že v brýlích nevidíte, tak jak byste potřebovali? Hodily by se vám k novým brýlím ještě jedny náhradní? Máte bolesti hlavy a mhouříte oči, abyste viděli lépe? Problémů se zrakem je hodně a s jejich řešením pomůže příslušný odborník. Není nutné s každým problémem ohledně zraku chodit za očním lékařem. Oční lékař má svou specializaci, podobně jako optometrista a optik.

Lékař léčí zrak a optometrista určuje dioptrie. Optometrista má na měření dioptrií více času i podrobnější vzdělání.

Kateřina Rybínová, optometristka z Dr. Klain

Práce očního lékaře

K očnímu lékaři, který léčí nemoci oka, se doporučuje zajít jednou za dva až tři roky. Oční lékař prohlédne oko do hloubky – hlavně sítnici a zrakový nerv. Pokud je třeba, zve si lékař pacienta na častější kontroly z důvodu pozorování jistých změn v oku (např. počínající šedý zákal nitrooční čočky, zelený zákal, věkem podmíněné makulární degenerace) z důvodů dědičných nebo souvisejících s celkovým zdravotním stavem pacienta. Jakékoliv náhlé změny ve vidění nebo záněty si žádají neodkladnou prohlídku oka. 

Práce optometristy

Právě dostatek času a širokou odbornost pro stanovení dioptriíoptometrista. Specializuje se na velmi přesné vyšetření refrakčního stavu oka (zjednodušeně řečeno zjistí vaše dioptrie a další parametry), a pak jeho korekci, ať už se jedná o krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo presbyopii, která souvisí s věkem.

Optometrista má největší přehled ohledně aplikace kontaktních čoček a jeho poradenství, hodnotí i přední segment oka – tj. rohovku na povrchu oka, spojivky a okraje víček. Optimální dioptrie každému člověku náleží dle jeho subjektivních pocitů, potřeb a nedostatků, tudíž ke korekci je nutno přistupovat velmi osobně a pomocí různých technik dospět ke správným hodnotám. Kontrola je vhodná po roce.

Pomocí vynikajících a nejnovějších přístrojů, které v Dr. Klain máme, vidíme velmi dobře případné riziko šedého zákalu, změříme velmi přesně oční tlak, který může způsobit vysokými hodnotami zelený zákal a odhalíme případné změny tvaru rohovky – tzv. keratokonus. Na základě těchto zjištění doporučíme vyšetření očním lékařem. Je to skvělá prevence, která zajistí včasné odhalení nemocí ohrožujících zrak.

Kdy k optikovi

Optik vyhotoví brýle, správně uzpůsobí, případně opraví. Zkušený optik rozumí technickému poradenství ohledně vzhledu, kvality vyhotovení brýlí a umí poradit, jakým způsobem řešit nedostatečné vidění při různých činnostech, ať pracovních či volnočasových.

Co dalšího potřebujete vědět

Na měření zraku k optometristovi můžete, i pokud vám je méně než 15 let, ale pouze s předchozím doporučením od očního lékaře. Lidé od 15 let věku mají možnost vybrat si mezi lékařem a optometristou. 

Jak měření zraku probíhá? Rezervujte si na něj zhruba půl hodiny a objednejte si svůj termín bez čekání. Připravte se nejen na osobní rozhovor o stavu očí, ale i měření na moderních přístrojích, například 3D Vision Scan (pobočky Liberec, Hradec, Pardubice). Dále pak zkoušení různých brýlových čoček. Na závěr vám optometrista doporučí vhodné řešení pro vaše oči.