Franchising

Vize franchisového systému

Cílem franchisového systému DOKTOR KLAIN je působit na zákazníka svěžím dojmem, oslovit příjemným a moderním stylem prodeje bez zahlcování zbytečnými otázkami a bezkonkurenční cenovou politikou zaměřenou na skutečné přání a potřeby klientů.

Záměrem všech partnerů franchisového systému DOKTOR KLAIN je vybudování známé a vyhledávané značky v oblasti očních optik, vytvoření pozitivních asociací u zákazníků (Potřebuji brýle – Pomůže mi DOKTOR KLAIN) a vnímání dioptrického zboží jako doplňku, který si může dovolit každý (DOKTOR KLAIN – Nové brýle každé roční období).

PERSPEKTIVA A JISTOTA V PODNIKÁNÍ

Franchisový systém DOKTOR KLAIN nabízí mnohaleté zkušenosti z oblasti prodejen očních optik, silné a snadno zapamatovatelné logo a design provozoven, komplexní systém pro úspěšné vybudování a řízení franchisových prodejen.

Centrální nákupy zboží a služeb

Centrální nákup zboží a služeb umožňuje franchisantům dosáhnout lepších vyjednávacích pozic, prosazení výhodných nákupních cen a dalších podmínek. Výsledným efektem je velmi dobrá konkurenceschopnost, zachování zajímavého obchodního rozpětí na krytí nákladů franchisového podniku a spokojenost zákazníků s nižšími prodejními cenami zboží a služeb. Výběr sortimentu nabízeného zboží je proveden na základě mnohaletých zkušeností z reálných provozoven očních optik. Sortiment je však vždy přizpůsoben lokálním/ regionálním podmínkám, jako např. cílovým skupinám zákazníků, kupní síle, nákupním zvyklostem, trendům, konkurenci ve spádové oblasti apod.

KDO SE MŮŽE STÁT FRANCHISANTEM SYSTÉMU DOKTOR KLAIN

  • začínající podnikatel – DOKTOR KLAIN mu poskytne know-how, školení a přípravu
  • potenciální franchisový par tner ze stejné oblasti jako franchizor
  • existující spole činosti nebo fyzické osoby z jiné nebo blízké oblasti podnikání

JAKÉ VLASTNOSTI U FRANCHISANTA OČEKÁVÁME

  • touha po podnikatelské seberealizaci
  • managerské a podnikatelské schopnosti
  • nadšení
  • provozovna v místě bydliště a osobní zainteresovanost v řízení
  • dodržování provozních a prodejních postupů

Franchisový příjemci nejdůležitější faktor úspěchu systému

Mít kvalitní, atraktivní, konkurenceschopný a hlavně ekonomicky zajímavý franchisový systém je důležitým předpokladem úspěchu. Avšak nejdůležitějším faktorem úspěchu každého franchisového systému jsou jeho franchisanti.

Franchisový koncept DOKTOR KLAIN má zpracovánu profesionální koncepci pro vyhledávání, volbu, analýzu a schvalování franchisových příjemců.

Součástí strategie expanze je i profil cílových skupin potenciálních franchisových příjemců.

Informační a komunikační systém franchisového systému

Pro strategické a operativní řízení franchisové centrály DOKTOR KLAIN a franchisových podniků, které budou integrovány do franchisového systému, nabízí franchisový poskytovatel nejmodernější technologie a koncept, který byl společně s renomovanou společností na trhu v oblasti IT/CT vyvinut a přizpůsoben potřebám a cílům tohoto konceptu.

Pro centrální nákupy zboží a služeb pro franchisové podniky je k dispozici komplexní elektronický systém zbožového hospodářství

Centrální marketing, reklama a podpora prodejů

Jedním ze základních předpokladů k úspěchu je efektivní marketing a následná zpětná vazba. DOKTOR KLAIN využívá osvědčené marketingové nástroje a postupy, kterými zajišťuje nejen informovanost veřejnosti o aktuálních nabídkách a akcích, ale i budování pozitivní image značky.

Franchisový poskytovatel zpracovává pro každý hospodářský rok podrobný marketingový plán, centrální koncepci propagace a reklamy, podpory prodeje, public relations a mediální plán. Samozřejmostí je i reklamní kampaň před otevřením nového franchisového podniku.

Společné cíle a strategie konceptu

ZÁMĚREM VŠECH PARTNERŮ SÍTĚ DOKTOR KLAIN JE VYBUDOVÁNÍ SILNÉ A ZNÁMÉ ZNAČKY V SEGMENTU OČNÍCH OPTIK NA FRANCHISOVÉ BÁZI PODNIKÁNÍ.

Franchisová centrála

Poskytuje know-how, služby koncepty pro vybudování, provoz, řízení a rozvoj franchisových prodejen očních optik. Nabízí poradenství, školení a vzdělávání pro všechny pracovníky franchisového systému.

Franchisové prodejny

Franchisový systém DOKTOR KLAIN přináší jedinečný design všech provozoven a jasné odlišení od konkurence. Všechny prodejny mají jednotný, snadno zapamatovatelný vizuální styl a hravý design, jasné venkovní označení a přehledný systém prodeje zboží s transparentními cenami.

VAŠE ZNALOST REGIONU+ NAŠE ZNÁMOST ZNAČKY

Využijte Vaši znalost regionu a naši známost značky franchisového systému DOKTOR KLAIN. Vypracujeme pro Vás podrobnou analýzu spádové oblasti, konkurenčního prostředí, kupní sílu obyvatel a nákupní zvyklosti v příslušné oblasti.

Kontaktní informace

Petra Majerová
info@doktorklain.cz
+420608 247 774