Ve kterých případech pojišťovna hradí příspěvek na brýle

Od srpna 2019 pojišťovny ve většině případů na brýle nepřispívají, přesto se několik výjimek najde. Které to jsou?

Předpis na brýle je velmi omezen

Oftalmolog neboli oční lékař vám do srpna 2019 mohl nejen zkontrolovat stav zraku, ale i předepsat brýle, na které přispívala pojišťovna. Změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění už toto neplatí. Dnes už pro brýle zdarma mohou jen děti do 14 let včetně. Na brýlové obruby může pojišťovna přispět dětem do 5 let 3 kusy jednou za rok, u dětí od 6 do 14 let je možno přispět na jedny brýle ročně.

Změření zraku si můžete nechat provést u optometristy. Ten neléčí, ale zkontroluje zrak a pokud najde zdravotní komplikace, pošle vás k očnímu lékaři. Některé provozovny Dr. Klain dokonce změří zrak a provedou kontrolu moderním 3D přístrojem, který je schopen odhalit řadu problémů s očima. Měření je bez čekání.

Komu je určen příspěvek na skla

Součástí poukazu na brýle byl i příspěvek na skla. I ten je dnes omezen. Je určen pouze osobám s torickými plastovými čočkami nad 10 dioptrií nebo vysokoindexové po schválení revizním lékařem.

Pokud dostanete recept na brýle, platí 1 měsíc ode dne vydání a různé zdravotní pojišťovny ho hradí stejnou částkou. Dětem do pěti let jsou nyní hrazeny i tvrzené silikátové brýlové čočky jednou za rok, v případě tórických může pojišťovna přispět na 3 páry jednou ročně. Dětem od 6 do 14 let včetně je příspěvek určen jednou ročně.

Lentikulární čočky nad 10 dioptrií může dítě do 5 let dostat 3x za rok, od 6 do 14 let je to 1 pár za rok, nad 15 let potom pouze 1 pár za 3 roky. U plastových brýlových čoček nad 3 dioptrie může dítě do 5 let obdržet za rok 3 páry sférických čoček, zatímco tórických 2 páry, v případě dětí od 6 do 14 let 1 pár za rok. Člověk starší 15 let může dostat pár plastových torických čoček nad 10 dioptrií jednou za 3 roky.

V případě prizmatických čoček může dostat dítě do 5 let 3 páry za rok, od 6 do 14 let je to potom 1 pár za rok a od 15 let se přispívá na 1 pár jednou za 3 roky.

Na bifokální čočky se přispívá do 17 let, pokud má pojištěnec sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii. Vysokoindexové čočky (vytenčené) jsou hrazeny nad 10 dioptrií nebo u osob s poruchami centrálního zorného pole.

Příspěvek na kontaktní čočky

Co se týká kontaktních čoček, jsou pojišťovnou hrazeny čočky u očních vad nad 10 dioptrií. Příspěvek platí i v případě dioptrického rozdílu, který musí být mezi pravým a levým okem alespoň 3 dioptrie.

Jak probíhá pořízení brýlí v optice Dr. Klain?

Přemýšlíte o pořízení brýlí? Prvním krokem k perfektnímu vidění je měření zraku.