„Optometrie je u nás na vysoké úrovni,“ říká v rozhovoru Kateřina Rybínová

Kateřina Rybínová pracuje od roku 1993 jako optometristka a jako specialistka v tomto odboru má hodně o čem vyprávět. S Kateřinou se můžete potkat v optice Dr. Klain v Hradci Králové. Povídala nám o svém povolání a přidala spoustu zajímavých informací a tipů nejen pro nositele brýlí. Přečtěte si, co o své práci prozradila.

Lékař, optometrista nebo optik: koho navštívit?

Když se řekne „optometrista“, nemám úplně přesnou představu, o co se vlastně jedná. Můžete mi přiblížit svou práci?

Optometrie je jediný obor, který studuje měření zraku do hloubky. U nás se 25-30 let tento obor nenápadně posiloval a vyvíjel. Dnes je na vysoké úrovni a zprostředkovává velmi odborné služby, abychom lidem mohli poskytnout maximální péči o jejich zrak. Někteří oční lékaři dnes posílají pacienta přímo k optometristovi. A to je správný postup. Lékař léčí oko, studuje na medicíně všechno, co se této oblasti týká. Pokud jde ale o měření zraku, hloubkové povědomí tam není.  

Jaký je rozdíl mezi optikem a optometristou?

Oční optik se zaobírá prací kolem brýlí, brýlových čoček. Já jsem třeba po gymnáziu vystudovala nástavbový obor oční optik. Museli jsme projít cennou praxí už mezi prvním a druhým rokem, ta nám už dala hodně a byla skutečně praktická. Důležitá ale byla i ta teoretická část. Zabývali jsme se zdravím oka a hlavně tam byla brýlová optika, fyzika a věci okolo optiky samotné. Bylo to důležité proto, abychom tomu rozuměli a dokázali vše provozovat a abychom se v problematice velmi podrobně zorientovali. Pak můžeme nabídnout odpovídající péči a správné vyhodnocení brýlí. Za nás to bylo tak, že po čtyřleté praxi si mohl oční optik dálkově vystudovat optometrii, kde jsme velmi podrobně studovaly samotné zrakové vady a jejich správné řešení a seznámili jsme se i s možnými chorobami oka, které se projevují i na dioptriích samotných nebo samotném vzhledu oka. S tímto komplexním pohledem dbáme o zdraví oka a případně včas pošleme na oční vyšetření k lékaři, který již daný patologický problém může řešit. Toto vzdělání již dnes dává bakalářské studium nebo magisterské po maturitě. Studium probíhá na lékařské fakultě a hodně se zaměřuje na zdravovědu a optometrii. Optometrista by měl umět veškerou práci na optice a hlavní náplní je optometrie samotná.

 

Co všechno může zjistit optometrista při měření zraku? Má měření zraku u optometristy nějaké výhody oproti tomu, když si dojdu k lékaři? Mají výsledky stejnou váhu?

U nás v naší refrakční místnosti jsme schopni změřit nejen dioptrie, ale i oční tlak v oku, patologické změny v zakřivení rohovky, tzv. keratokonus – což je kuželovité zakřivování rohovky, které mění a může zhoršovat vidění se stále narůstajícím astigmatismem. Dále vidíme, zda je oční čočka zkalená nebo počínající šedý zákal, který již může ovlivňovat vidění. Pokud je oční tlak vysoký, již to značí o glaukomu, což je zelený zákal. U starších lidí se objevují degenerativní změny na sítnici a pokud zrak nejde dobře korigovat a dotyčný si natáčí hlavu a vidí o něco lépe – toto jsou projevy degenerativních změn, kde se omezuje centrální vidění a při pohledu na Amslerovu mřížku můžeme usoudit i možnou vlhkou formu degenerace sítnice, což nás vede k doporučení na oční do FN, aby se co nejrychleji zabránilo vlhké formě ve formě injekcí do oka. 

Velmi často obtěžuje i kvalita slzného filmu, který je v moderní době v horším stavu i u mladých lidí. Jsme schopni provést i test na “suché oko” a rádi doporučíme umělé slzy na zkvalitnění slzného filmu, které opravdu pomáhají. Tedy návštěvou u optometristy je možné předejít větším problémům, jelikož optometrista včas doporučí oční vyšetření u očního lékaře, kde se důkladně prověří stav oka. Proto nepodceňujme prevenci u očního lékaře. Výhoda u optometristy je rychlost objednání a hlavně nejvíce odborné měření zraku samotné. Lékař léčí oko.

 

V optice vás je pět. Jak fungujete v týmu? Máte péči o klienty nějak rozdělenou?

Po půl hodině tu probíhá měření zraku. Já jako optometrista jsem v refrakční místnosti. Když je prostor, zaskakuji tam, kde je třeba. Ostatní kolegyně se věnují všem zákazníkům. Některá se věnuje třeba načítání skel v počítači, zpracovává objednávky, musí se vyhotovit opravy, reklamace. 

Jak se od roku 1993 změnila péče o zrak

Kolik let vlastně optometrii děláte a co se za tu dobu změnilo? V čem je dnes Vaše práce jiná?

Sama se optometrii věnuji od roku 1993. Tehdy to byla úplně ideální doba, protože se sem dostávaly všechny světové firmy, co se týká kontaktních čoček i brýlové optiky. Firmy nabízely velmi odborné přednášky, probíhala školení a tímto jsme získávali celosvětové zkušenosti v oblasti optometrie a aplikaci kontaktních čoček, které jsem mohla sama v praxi vyzkoušet a ověřit. To vás pak naprosto posune k jistotě, kterou postupně posilujete. 

Neustále je třeba se vzdělávat a vyvíjet. Já jsem měla štěstí, že jsem se pohybovala ve velmi odborném prostředí, mezi skvělými školiteli, ale tehdy technika v praxi nebyla na takové úrovni, na které je teď. Nyní máme velmi kvalitní, moderní LCD optotyp, nabízí k využití různé testy, které stav zraku odhalí mnohem lépe. S testem je třeba správně pracovat, dobře ho vyhodnotit. Pomocí testů se dá vše optimálně vyladit pro perfektní vidění, pokud je oko zdravé.

 

Celkově metoda měření zraku v roce 1993 a dnes je úplně stejná? Jak se tohle změnilo?

Metoda je stejná, protože ty praktiky, které nás učili na škole, byly dokonalé. Měli jsme skvělé odborníky. Kdyby mohli školit všechny lékaře, bylo by to skvělé. To se ale víceméně nedělo a celý obor teprve vznikal. Optometrista si musí být v oboru jistý. Pokud ho má rád, tak se dál vzdělává, ale stále používá naučené základy teorie. Správné metody při vyšetřování byly už tehdy, jen se zlepšily přístroje. 

 

Kolik brýlí máte vy sama? Jaké brýle nosíte a k jakým účelům?

Nejradši mám dvoje brýle multifokální, které střídám a již jsou moji nutností, i když do dálky vidím velmi dobře, ale na střední vzdálenost hůř a do blízka již špatně, tudíž nosím brýle stále, pokud potřebuji kdykoliv vidět na různé vzdálenosti. 

„Brýle z drogerie určitě nejsou v pořádku. Pokud máte rozbité brýle, můžete po tomto sáhnout na krátký čas, ale není to dobré řešení. Každý člověk má totiž jinou vzdálenost pravého a levého oka od středu nosu a může se jednat o rozdíl i 2-4 milimetry. Člověk šilhá, bolí ho z brýlí hlava a jsou mu nepříjemné. A co je hlavní, nemají správné (změřené) dioptrie.

Věk a zhoršování vidění. Jak často chodit na měření zraku?

Jak často bych měl/a chodit na měření zraku?

U mladého oka do 20-ti let může oko růst, tedy i dioptrie se mohou měnit…může být kontrola i po půl roce, případně po roce nebo kdykoliv se jeví horší vidění. 

Mnoho lidí nebývá plně korigováno a při studiu, větším pracovním nasazení, dlouhém řízení, koukání do monitorů zjištťují únavu, pálení očí, bolesti hlavy a to je signál nechat zkontrolovat zrak, abychom odstranili potíže upravením dioptrií. 

Problematika vidění je velice široká. Pokud u dospělých lidí stanovíme správné dioptrie, nemusí se tak často měnit, nicméně i dospělý člověk si umí hodně skrytě korigovat vidění, tedy postupně mírně také upravujeme, klidně pravidelná kontrola vidění jednou za rok je na místě. 

U lidí v presbyopickém věku po 40 většinou dioptrie sedí 2-3 roky a dále se mírně upravují. Pokud ale dříve lidé nenosili brýle a měli nosit, tendence přidávání může být rychlejší. Opět i po roce je dobrá kontrola.

 

Když se mi dioptrie měnit nebudou, jak často bych měl/a chodit na kontrolu? 

U brýlí to není nutné, když je člověk spokojený. Pak stačí, pokud přijde za dva roky. V případě kontaktních čoček je to něco jiného. Pokud člověk nosí kontaktní čočky, měl by přijít na kontrolu zraku alespoň jednou ročně. 

 

Má věk nějaký vliv na stav zraku?

Ano, toto v podstatě vysvětleno v jiné otázce. S přibývajícím věkem je častější kontrola správná. I po půl roce můžeme zjistit progresi šedého zákalu, změnu očního tlaku. Od 60ti let doporučuji při změně vidění ihned. Dále pak můžeme doporučit oční vyšetření a opět předcházíme větším problémům.

 

Mohu na měření zraku vzít svou šestiletou dceru? Můžeme přijít celá rodina najednou?

Optometrista měří zrak dětem od 15 let. Mladší děti mohou přijít, pokud jsou pod pravidelnou kontrolou očního lékaře. Třeba pro kontaktní čočky (pokud například sportují). V tom případě je třeba přinést potvrzení od očního lékaře, že oko je v pořádku a je možno nasadit kontaktní čočky. 

Musím si změřit optimální dioptrie do brýlí, z toho vyhodnotím dioptrie na kontaktní čočky. Pokud je dlouhá objednací doba k očnímu lékaři a dítě nevidí dobře na tabuli ve škole, je na místě vypomoci a určit správné dioptrie, které vznikly růstem oka. Později následně, až to je možně, opět bude pod kontrolou lékaře.

 

Když se všichni z rodiny objednají, mohou přijít společně?

Ano, je to možné, když budou všichni objednáni.

Brýle z drogerie, správná péče o brýle

Spousta lidí má minimální problémy se zrakem a vše řeší nákupem brýlí v drogerii, bez přeměření zraku s tím, že jim to tak stačí. Je to v pořádku i z vašeho odborného hlediska?

To určitě není v pořádku. Pokud máte rozbité brýle, můžete po tomto sáhnout na krátký čas, ale není to dobré řešení. Nemůžete s těmito brýlemi číst, pracovat. Tyto brýle mají nedokonalou optiku, není tam povrchová úprava, optická čočka není tak zakřivená jako ta optická (nesplňuje všechny nároky). Korekce není centrovaná. 

Každý člověk má totiž jinou vzdálenost pravého a levého oka od středu nosu a může se jednat o rozdíl i 2-4 milimetry. Člověk šilhá, bolí ho z brýlí hlava a jsou mu nepříjemné. A co je hlavní, nemají správné (změřené) dioptrie. Většinou mají astigmatismus a s takovou korekcí nejsou nikdy brýle k dispozici. Brýle z drogerie nejsou dobrým řešením.

 

Vyžadují brýle nějakou speciální péči, nebo stačí skla omýt jarem, utěrkou?

Můžete to provádět stejně jako já. Každé ráno brýle opláchnu vlažnou vodou do 40 °C, použiji tekuté mýdlo na ruce, které je šetrné a čistým mikrovláknem utřu. Jakékoliv otírání bez předchozího opláchnutí povrchů je nebezpečné, hrozí odření nějakým agresivním smítkem. Pozor na lihové prostředky, některé moderní odlehčené obruby by mohly prasknout. Nepoužívejte namořené ubrousky, opět může dojít k poškození antireflexní úpravy. Pokud používáte spreje, vždy brýle nejdřív opláchněte.

 

Jak bych měl/a tedy správně pečovat o brýle?

Důležité je brýle správně čistit. Pozor je třeba dávat i u horké trouby. Při jejím otevření být nejdříve stranou. 

Pozor je také třeba dávat v létě v autě. Není vhodné je odkládat na palubní desku. Brýle mějte v pouzdře a schovejte do stínu. Ani do sauny se nesmí s brýlemi. Pozor také na manipulaci s agresivními chemikáliemi, jako je toluen. Postříkáním by se mohly brýle zlikvidovat. 

Kontaktní čočky, sluneční brýle

Kvůli sportu a cestování uvažuji o kontaktních čočkách. Mohu si je pořídit, když mám citlivé oči?

Určitě můžete, vyzkoušíme to u nás na zkušebním páru. Tehdy se pozná, jestli vyhovují nebo ne. Také existují jednodenní kontaktní čočky. Ty jsou nejjemnější, citlivému oku by mohly vadit nejméně. Otázkou je, jestli je zvládnete nosit 12-16 hodin, jak se mohou čočky nosit. Někomu ovšem stačí třeba čtyři hodiny a je rád, že je může mít.   

 

Poradí mi optometrista, jak s kontaktními čočkami zacházet, jak o ně pečovat a jak je nasazovat/vyndávat?

Ano, toto patří k jeho kompetenci. Prvonositel je nejdříve seznámen s možnostmi. Dle individuální potřeby zákazníka zvolíme vhodný typ kontaktních čoček. Jednodenní na občasné nebo měsíční na každodenní užívání. Vše vysvětlím a aplikaci klienta naučím po 20-ti minutách procházky s kontaktními čočkami původně mnou nasazenými (klient si tak vyzkouší, zda-li mu čočky sedí).

 

Mohu v kontaktních čočkách spát?

Dnes už jsou k dispozici takové kvalitní materiály, které jsou dobře prozkoumané a schválené pro kontinuální nošení. Ale není dobré toho zneužívat. Výjimku mohou představovat špatné hygienické podmínky, kdy je lepší nechat čočku přes noc. Je to dobré vyzkoušet v bezpečných podmínkách, protože se může stát, že oku se to líbit nebude a citlivě zareaguje, zčervená. Moderní silikonhydrogelové kontaktní čočky jsou vhodné i na ponechání v oku přes noc až 5x za měsíc i při neschválení na to nepřetržité nošení.

 

Je možné čočky kupovat na internetu, je to bezpečné a vhodné?

Tato možnost tady je, i když to není úplně správné. Mnoho nositelů o své oko nedbá a je riziko poškození povrchu oka. Jde o to, že kvůli špatně vybraným čočkám můžete skončit i na lůžkovém očním oddělení. Levná a špatně vybraná čočka může vést ke komplikacím. 

Původní hydrogel způsoboval potíže na rohovce. Pokud se používá špatná kvalita roztoku, levné čočky, k tomu se přidá špatná hygiena, nebo třeba přenášení čočky déle, než je vhodné, může dojít k zánětům rohovky, atd.

Mám dioptrické brýle s vyššími dioptriemi a potřeboval/a bych taky brýle sluneční, rovněž s dioptriemi. Existuje nějaké řešení?

Ano, je možné vyrobit perfektní sluneční dioptrické brýle.

 

Je vůbec potřeba věnovat pozornost slunečním brýlím? Někde jsem slyšela, že proti UV záření chrání i obyčejná dioptrická skla?

Ano, plastové dioptrické čočky, ale až od indexu 1.53 (tedy čočky tenčené). Základní plast propouští 5 %. Zdá se to málo, ale UV záření na oko působí. U dětí se sčítá, co do 18 let naberou, to mají. Oko chce chránit vyšším indexem, který chrání 100%. V okolí očnice nějaké UV záření projde, odrazí se od země a dále do oka, proto je lépe mít větší sluneční brýle. 

 

Je něco, co byste poradila nebo doporučila každému nositeli brýlí? Jsou nějaké chyby, které v souvislosti s brýlemi všichni děláme?

Především bych zmínila potřebu správné péče, správného čištění a správného ukládání. To jsou ty nejdůležitější věci.

Děkujeme za rozhovor.

Chcete se objednat na měření zraku ke Katce? Zavolejte na naši linku  +420 608 247 774 nebo se objednejte online.