Stránka používá soubory cookies pro analytické účely.

Bohužel jsem neudělala dobrou zkušenost s pobočkou v Olomouci. Při zadání zakázky proběhlo vše v pořádku, brýle měly být zhotovené do 10 dní. Nejprve přišla ke konci tohoto termínu SMS, konkrétně 12.9., že se omlouvají, že zakázka bude zpožděná cca o týden. Čekala jsem tedy další týden a další týden a stále nic, proto jsem do optiky osobně došla /29.9./ a ejhle, „vždyť my tu ty brýle máme“. Nerozumím tomu, proč mi nedošla žádná SMS, jak jsme se domluvili, že si brýle můžu vyzvednout, bohužel nenásledovala ani žádná omluva, že udělali chybu, jen chabý pokus vinu svést na mě, že jsem jim já dala telefonní číslo, což jsem pracovnicím na pobočce vyvrátila sdělením, že ale už jednu SMS posílaly, takže takto to opravdu nebude. Nevím, jak Dr. Klein funguje v jiných městech, ale v Olomouci pobočku nedoporučuji a také tam už zřejmě nikdy nepůjdu.