Stránka používá soubory cookies pro analytické účely.

Sleva 250 Kč na brýlovou obrubu

Slevu 250 Kč získává každý zákazník, který si v Dr. Klain zakoupí brýlovou obrubu.

Pravidla a podmínky akce Příspěvek 250 Kč na nové brýle

  • Akce probíhá v termínu od 1.ledna do odvolání, nejpozději do 30.prosince 2021
  • Slevu 250,- Kč získává každý zákazník, který si v Dr. Klain zakoupí brýlovou obrubu.
  • Účastí v akci vyjadřuje účastník – zákazník souhlas s těmito podmínkami bez výhrad a zavazuje se je plně dodržovat.
  • Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit podmínky akce. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
Úplná pravidla a podmínky akce (formát PDF)

Vyberte si nové brýle