Stránka používá soubory cookies pro analytické účely.

Sleva 500 Kč na brýlovou obrubu

Slevu 350 Kč získává každý zákazník, který si zakoupí brýlovou obrubu. Podmínkou pro získání slevy ve výši 150 Kč je měření zraku.

Pravidla a podmínky akce Měření zraku ZDARMA

  • Akce probíhá v termínu od 1. ledna do odvolání, nejpozději do 31.října 2020
  • Na měření zraku ZDARMA a na slevu 150,-Kč na brýlovou obrubu vzniká nárok každému zákazníkovi, který si zakoupí kompletní brýle (včetně brýlových skel).
  • Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit podmínky akce. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce podle vlastního uvážení, a s konečnou platností.
Úplná pravidla a podmínky akce (formát PDF)

Pravidla a podmínky akce Příspěvek 350 Kč na nové brýle

  • Akce probíhá v termínu od 1.ledna do odvolání, nejpozději do 31.října 2020
  • Slevu 350,- Kč získává každý zákazník, který si zakoupí brýlovou obrubu.
  • Účastí v akci vyjadřuje účastník – zákazník souhlas s těmito podmínkami bez výhrad a zavazuje se je plně dodržovat.
  • Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit podmínky akce. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce podle vlastního uvážení, a s konečnou platností.
Úplná pravidla a podmínky akce (formát PDF)

Vyberte si nové brýle